To je zbirka povezav do spletnih virov, ki so povezani z obrnjeno učilnico, kar priporočamo vsakomur, ki bi ga tematika v splošnem zanimala.

fc-cartoon

Flipping the Classroom, Cynthia J. Brame, Center For Teaching (CFT) Assistant Director, Vanderbilt University
Obrnitev učilnice, Cynthia J. Brame, Pomočnica direktorja na Center For Teaching (CFT), Vanderbilt University