iflip-amsterdam-dec2016

16. decembra 2016 se je organizacijski odbor projekta dobil v Amsterdamu in diskutiral o napredku in logistiki okoli prihajajočega usposabljanja za izobraževalce odraslih.

Začetek usposabljanja, načrtovan za marec 2017, bo podprt s formatom oddaljenega učenja. Nato bo sledila intenzivna enotedenska delavnica v Gentu, v Belgiji, ki se bo izvajala v mesecu maju 2017. Na srečanju v Amsterdamu sta bili izpostavljeni dve pomembni predstavitvi, srečanje je izzvalo med udeleženci diskusijo, ki je bilo nujno za dokončanje tega dela projekta.

G. Jaap-Jan Vroom iz podjetja Hyperworld, ki je pomagalo razviti teoretične osnove za usposabljanje, je predstavil koncept, enote ter vsebine in aktivnosti teh enot. Lut Dejaegher iz Artevelde University College v Gentu je predstavila podrobnosti testne izvedbe v njihovi organizaciji. Z namenom ozaveščanja prednosti in slabosti dosedanjega dela so bile predstavljene različne meritve, diskutiralo se je o povratnih informacijah 14-ih udeležencev testne izvedbe tečaja in s tem povezanih sprotnih popravkih.

Med drugim so partnerji opravili pregled projektnih dejavnosti in tekočih administrativnih ter poročevalskih dogovorov. Partnerji so se še zadnjič posvetovali o sestavi udeležencev usposabljanja in povečali načrtovano število ljudi, ki naj bi se ga udeležili.

Zadnje projektno srečanje pred začetkom usposabljanja