LUV-building

Uvodno srečanje projekta iFlip je gostil projektni koordinator AZ Ljudska univerza Velenje in je potekalo 4. in 5. novembra 2015 v Velenju. Projektni partnerji iz Slovenije, Belgije, Bolgarije, Italije, Nizozemske in Poljske so oblikovali projektni upravni odbor, ki bo vodil in upravljal izvajanje projekta.

Srečanja se je udeležil tudi predstavnik CMEPIUS-a, slovenske agencije za Erasmus+.

Kot narekujejo dobre prakse in izkušnje iz preteklosti (večina organizacij v konzorciju je predhodno že večkrat sodelovala), sta bila izvedena ocena rezultatov in Gantogram, partnerji pa so strinjali glede podrobnega načrta aktivnosti za prve mesece izvedbe projekta.

Kot predviden okvirni datum naslednjega srečanja Odbora so določili april 2016 v Sofiji, o točnih datumih bodo odločili v januarju 2016

.

Uvodno srečanje