Koordinator projekta

Andragoski zavod Ljudska univerza Velenje (Velenje, Slovenija)

www.lu-velenje.si | +386 38985450

Ljudska univerza Velenje (LUV) je javni zavod, ki se posveča izobraževanju odraslih. S številnimi programi poklicnega izobraževanja in usposabljanja, z motiviranjem in informiranjem aktivno izboljšuje izobrazbeno strukturo znotraj regije. 55 let tradicije, strokovno znanje, kakovost in prijaznost so nedvomno razlog, da se v različne izobraževalne programe vsako leto vključi več kot 4000 udeležencev. LUV ima hkrati obsežne izkušnje s področja svetovanja odraslim, ki želijo nadaljevati s svojim izobraževanjem ali pridobiti dodatna znanja. V sklopu LUV deluje tudi Svetovalno središče, ki udeležencem nudi vso pomoč in podporo, potrebno za ponovno vključitev v učni proces. Na LUV deluje tudi Središče za samostojno učenje, ki je odprto 12 ur na dan, 5 dni v tednu. Hkrati LUV že od leta 1999 sodeluje v številnim nacionalnih in evropskih projektih, in sicer tako kot partner kot tudi koordinator.

Partnerji

National Training Center Ltd. – Adam Smith College of Management (Sofija, Bolgaria)

www.adamsmith.bg | +359 28572001

Nacionalni center usposabljanja (NTC) je bil ustanovljen leta 1999. V tem sklopu deluje fakulteta Adam Smith College of Management – poklicna, post-sekundarna in ne-terciarna poslovna šola, ki izobražuje odrasle na področju podjetništva in managementa na ravni 4C po Mednarodni standardni klasifikaciji izobraževanja (ISCED 4C). Nedavne dopolnitve programov usposabljanja vključujejo kvalifikacije poslovnega managementa na ravneh 5-6-7 Evropske lestvice kvalifikacij EQF (poklicno usmerjanje), akreditiranih v Veliki Britaniji. Fakulteta pa je priznana zlasti zaradi svojih inovativnih (tako po strukturi kot tudi glede na rezultate) programih. Fakulteta, z ekipo 20 strokovnjakov – administratorjev in metodologov, akademikov in trenerjev iz sveta podjetništva – si je ustvarila renome vodilne butične poslovne šole s prilagojenim pristopom k izvajanju usposabljanja.

NTC je pričela z izvajanjem svojega prvega evropskega projekta v letu 2003 in je v tem času stalno povečevala kompetence svoje ekipe na področju evropskih strateških okvirjev, politik in programov na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja: poklicna analiza, usposabljanje, ocenitev ter sestava urnika na podlagi kompetenc, analiza potrebe po usposabljanju (TNA) in prilagojeni programi usposabljanja, kakovostno izobraževanje in usposabljanje, poslovno modeliranje in poslovne simulacije, igre usposabljanja, sistem kreditnih točk in prehodov, priznavanje predhodno osvojenih znanj, IKT v izobraževanju in usposabljanju, podpora za podjetnike in novoustanovljena podjetja (start-up), zelene družbe in zelena ekonomija, družbena vključenost in vključenost in usposabljanje za invalide.

Unipa e-learning (Palermo, Italy)
www.unipaelearning.it | +39916710267

Konzorcij Unipa e-Learning je pričel z delom februarja 2011, in sicer na podlagi strateške odločitve Univerze v Palermu in Nacionalnega združenja priseljenskih družin (ANFE), da vložita v raziskave, usposabljanje, vodenje, preizkušanje, razvoj in implementacijo novih učnih metod, prednostno pa seveda v e-učenje v vseh oblikah, ki zagotavljajo uporabo novih medijev. V marcu 2013 se je konzorciju pridružil nov, tehnološko usmerjen partner Clio Spa. Clio je zasebno podjetje, ki se ukvarja z elektronskim založništvom in ima sedež v Lecce-ju (Puglia), s področjem e-učenja pa se aktivno ukvarjajo že vrsto let.

Stichting Kenniscentrum Pro Work (Burgh-Haamstede, The Netherlands)
www.pro-work.nl | +31 628075754

Foundation Knowledge Centre PRO WORK je bil ustanovljen na Nizozemskem kot Center odličnosti, in sicer na podlagi neposrednih izkušenj in aktivnosti številnih nacionalnih in evropskih projektov. PRO WORK promovira karierni razvoj ljudi, ki so s trga dela znatno oddaljeni, usposobljenih delavcev in drugih, ki potrebujejo usposabljanje in svetovanje na področju širokega spektra sektorjev in tem, tako nacionalnih kot internacionalnih. PRO WORK deluje znotraj sektorjev, ki pokrivajo IKT, trajnostni razvoj, okolje, gospodarstvo, zdravstveno oskrbo, zaščiteno zaposlovanje, podjetništvo, razvoj talentov mladine ter brezposelnost. Pridobljene izkušnje so omogočile razvoj številnih metod, (digitalnih) instrumentov in tehnik, tako na operativni kot politični ravni. Organizacija izhaja iz konzorcija obstoječih podjetij, regionalnih centrov za usposabljanje, vlad (lokalnih, regionalnih, nacionalnih in evropskih), ciljnih skupin predstavnikov, predstavnikov sektorjev in centrov znanja.

ARTEVELDEHOGESCHOOL (Gent, Belgium)
www.arteveldehs.be | +32 92352043

Artevelde University College Ghent, članica Univerze v Ghentu (AU GENT), je ena izmed največjih tovrstnih ustanov v Flandriji. Ponuja študijske programe usposabljanja učiteljev, mednarodnega poslovnega managementa, grafik in digitalnih medijev, zdravstvene oskrbe, socialnega dela in novinarstva. Artevelde University College Ghent je center znanja za izobraževanje, raziskovanje in storitve, kjer študenti, zaposleni in strateški partnerji sodelujejo in razvijajo svoje talente v spodbudnem in mednarodno usmerjenem okolju. Kot institucija je Artevelde University College Ghent aktiven partner v različnih mednarodnih omrežjih, ki sodeluje na različnih mednarodnih konferencah in intenzivno sodeluje s partnerji za namene izobraževanja in raziskav. Poleg tega ustanova spodbuja dostopnost osebja, študentske izmenjave in toplo pozdravlja gostujoče zaposlene in tuje študente. Poleg rednih študijskih programov nudi univerza široko paleto mednarodnih tečajev, pogosto s jasnim poudarkom na interdisciplinarnih temah. Univerza izobražuje strokovnjake, katerih kreativnost, inovativno razmišljanje in smisel za podjetništvo presegata meje. Univerza si prizadeva dosegati odličnost in trajnost, pri tem pa jo spodbujajo tudi partnerji. Ustanova je tako prepoznavna po svojih odličnih izobraževanjih, svetovanju in storitvah, usmerjenih k študentom.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi (Lodz, Poland)
www.ahe.lodz.pl | +48 426315806

AHE je akreditirana izobraževalna institucija, ki nudi dodiplomske, magistrske, podiplomske in doktorske programe in izobraževalne vsebine za različne ciljne skupine. Univerza se osredotoča na izobraževalne raziskave, inovativno poučevanje in e-učenje. AHE je akademija modernih tehnologij, ki se ponaša s strokovno usposobljeno založniško hišo, sodeluje s televizijskimi studii, tehnološkim inkubatorjem, kliniko in tiskarno, kot tudi največjo (med zasebnimi) prosto dostopno knjižnico. Naši študentje uporabljajo moderno opremljene učilnice za TV in radio produkcijo, pri tem pa so jim v pomoč izkušeni novinarji in ostali grafični strokovnjaki. Ekipo AHE sestavlja 400 redno zaposlenih raziskovalcev, učiteljev, trenerjev, podporne ekipe (finančna, administrativna in tehnična ekipa) in specialistov iz raznih področij. Med našimi ključnimi področji proučevanja in raziskav so tudi: pedagogika, psihologija, inovativno poučevanje in učne metode, družbeni problemi, EOK in NOK. AHE sodeluje s številnimi različnimi ciljnimi skupinami: mladimi, študenti, upokojenci, učitelji, trenerji, ljudmi iz različnih strok, otroci, ogroženo mladino in brezposelnimi. Dodatna ponudba AHE vključuje tudi: – poljsko virtualno univerzo (www. puw.pl), ki ponuja možnost e-učenja in študija. – univerzo za 3. življenjsko obdobje (Uniwersytet Trzeciego Wieku), ki upokojencem ponuja sistematične in privlačne učne vsebine. Njen glavni namen je, da promovira znanje z različnih področij, hkrati pa družbi jasno sporoča: življenje se z upokojitvijo ne konča. – Cisco Networking Academy ponuja strokovne računalniške tečaje na različnih ravneh certificiranja. – Microsoft IT Academy vodi IT tečaje v sklopu akademskih učnih institucij, ki študentom omogočajo pripravo na MCP (Microsoftov certificirani strokovnjak) izpit. Univerza je uspešna tudi na področju raziskav in analiz, pri oblikovanju kurikulov, implementaciji vsebin za e-učenje in razvoju platform e-učenja, orodij, gradiv, diseminacij, tečajev kreativnosti, samo-razvoja, delavnic, seminarjev, koordinacije EU-projektov. AHE pa je izredno uspešen zlasti pri dostopanju do različnih ciljnih skupin, z mrežo, vzpostavljeno tako na regionalni kot tudi nacionalni ravni.