Ljudska univerza Velenje je v okviru projekta iFlip izvedla 4 pilotne tečaje v različnih programih, in sicer: italijanščina, slovenščina za tujce, angleščina in računalništvo. 53 udeležencev pilotnih tečajev se je z metodo obrnjenega učenja izobraževalo o spregatvah v italijanskem jeziku, namenilniku in nedoločniku v slovenskem jeziku, primerjavi med časoma Present Perfect in Past Simple v angleščini ter o spajanju dokumentov in osnovah programa Excel. Učitelji, ki so skrbno pripravili pilotne tečaje, so se poslužili različnih spletnih orodij, kot sta Moodle in Edmodo. Metoda je med udeleženci požela veliko navdušenja, pripomogla je k diferenciaciji pouka in povezovanju udeležencev izobraževanj tudi na spletu.

Izvedba pilotnih tečajev na Ljudski univerzi Velenje