V četrtek, 15. 2. 2018, je na Ljudski univerzi Velenje potekala strokovna delavnica v okviru projekta iFlip – Flipping the classroom. V ospredje smo postavili nove metode učenja, izmenjavo izkušenj in predstavitev obrnjenega učenja v praksi. Razpravljali smo o smiselnosti vključevanja IKT v izobraževanje in spremembah ter prilagoditvah, ki jih prinašajo nove tehnologije. Uporaba metode obrnjenega učenja zmanjša čas, preživet v predavalnici, kar je zelo pomembno za odrasle udeležence izobraževanj. Učitelji, ki so izvedli pilotne tečaje v okviru iFlip projekta, so ugotovili, da metoda omogoča individualizacijo in diferenciacijo pouka ter spodbuja komunikacijo med udeleženci.

Po končani delavnici smo si skupaj ogledali še Vzorčno mesto, kjer so nam predstavili inovativne učne prakse.

Inovativne učne metode v praksi