Uvodno srečanje

Uvodno srečanje

Uvodno srečanje projekta iFlip je gostil projektni koordinator AZ Ljudska univerza Velenje in je potekalo 4. in 5. novembra 2015 v Velenju. Projektni partnerji iz Slovenije, Belgije, Bolgarije, Italije, Nizozemske in Poljske so oblikovali projektni upravni odbor, ki bo vodil