LUV-building

Spotkanie inicjujące projekt iFlip odbyło się w dniach 4-5 listopada 2015 w Velenje, Słowenia, u koordynatora projektu – Ljudska Univerza Velenje. Przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich ze Słowenii, Belgii, Bułgarii, Włoch, Holandii i Polski, stworzyli Project Management Board (Zarząd Kierowania Projektem), by kierować i zarządzać realizacją projektu.

W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel CMEPIUS, słoweńskiej agencji zarządzającej programem Erasmus+.

Jak dyktuje dobra praktyka i doświadczenie z poprzednich projektów (większość organizacji w konsorcjum pracowała już razem przy więcej niż jednym projekcie), przeprowadzono przegląd wyników i wykres Gantta, a partnerzy zatwierdzili szczegółowy plan działań na pierwsze miesiące realizacji projektu.

Wstępny termin kolejnego spotkania Zarządu został ustalony na kwiecień 2016 roku w Sofii, z zastrzeżeniem ostatecznej decyzji w styczniu 2016 roku w sprawie dokładnych dat.

Spotkanie inicjujące projekt