Strona ta będzie regularnie aktualizowana o wyniki pracy partnerów. Zapraszamy do pobierania i wykorzystywania materiałów i zasobów w pracy lub do dalszego rozwijania i rozszerzania koncepcji iFLIP.

iFLIP IO1 Koncepcyjne ramy

  • Dokument PDF [en] opracowany przez partnera ze Słowenii (skonsultowany ze wszystkimi partnerami) w celu stworzenia ram dla kursu FC i opracowywania treści

iFLIP IO2 Raport Analiza potrzeb dorosłych uczących się

Raport Analiza potrzeb dorosłych uczących się: Wyniki i wnioski z ankiet online dla dorosłych uczniów (sekcja A) i dorosłych trenerów / nauczycieli (sekcja B)

Raport Badanie potrzeb dorosłych uczących się, Sekcja C: Kompendium studiów przypadku i modeli dobrych praktyk
Zawiera 12 studiów przypadku i modeli praktycznych z Belgii, Bułgarii, Danii, Polski, Portugalii i Słowenii

Raport Analiza potrzeb dorosłych uczących się, sekcja D: Metody odwróconej klasy w zastosowaniu
Zawiera 6 metod FC z Belgii, Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych Ameryki

iFLIP IO4 FTC Content delivery

iFLIP IO6 FTC Pilot Course Implementation and Evaluation

iFLIP IO7 Learning Guide on FTC in Adult Education