iflip-amsterdam-dec2016

W dniu 16 grudnia 2016 r. członkowie komitetu sterującego projektu spotkali się w Amsterdamie, aby omówić postępy i logistykę, dotyczących zbliżających się szkoleń dla dorosłych trenerów i nauczycieli.

Planowane jest rozpoczęcie szkolenia w marcu 2017 w formacie nauczania na odległość. Będzie to poprzedzone intensywnymi, tygodniowymi warsztatami w Gandawie w Belgii w maju 2017. Spotkanie w Amsterdamie obejmowało dwie bardzo ważne prezentacje i zainicjowanie dyskusji pomiędzy uczestnikami, które były potrzebne do zakończenia tego etapu prac projektu.

Pan Jaap-Jan Vroom z Hyperworld, firmy, która pomogła rozwinąć rdzeń szkolenia, przedstawił koncepcję, składowe i treści / typy aktywności w każdym komponencie. Pani Lut Dejaegher z Artevelde University College w Ghent zapoznała uczestników spotkania ze wszystkimi szczegółami dotyczącymi pilotażowej wersji kursu, która odbyła się w jej instytucji. Przedstawiono różne wskaźniki w celu oceny mocnych i słabych stron już wykonanej pracy oraz omówiono ważne informacje zwrotne, uzyskane od 14 uczestników kursu (z których wszyscy zostaną nauczycielami) wraz z powiązanymi działaniami naprawczymi już podjętymi przez autorów kursu.

Podczas spotkania partnerzy dokonali również przeglądu wykresu Gantta projektu oraz obecnych ustaleń administracyjnych i sprawozdawczych. Partnerzy przeprowadzili również ostatnią rundę konsultacji, dotyczących składu grupy szkoleniowej, a ponadto podjęto dodatkowe decyzje dotyczące sugerowanych opcji szerszego udziału w szkoleniu, poza już zaplanowanymi liczbami uczestników.

Ostateczne spotkanie projektowe przed rozpoczęciem szkolenia