NTC opublikowało trzy kursy pilotażowe z bezpłatnym dostępem (wymagana rejestracja) na internetowej platformie edukacyjnej Adam Smith College of Management. Kursy są przydatne dla osób uczących się i nauczycieli, dla których koncepcja FTC stanowi wyzwanie.
Zainteresowane strony są zaproszone do przejrzenia następujących kursów:
1.Zabawna mikroekonomia
https://online.adamsmith.bg/course/view.php?id=34
2.Komunikacja werbalna i niewerbalna
https://online.adamsmith.bg/course/view.php?id=33
3.Strategia Blue Ocean
https://online.adamsmith.bg/course/view.php?id=32

NTC uruchomiła trzy kursy pilotażowe w ramach projektu iFlip