Krajowa konferencja poświęcona projektowi iFlip odbyła się 17 lutego 2018 r. W NTC, Adam Smith College of Management. W spotkaniu uczestniczyli wykładowcy uniwersyteccy, nauczyciele, edukatorzy, organizatorzy edukacji i inni zainteresowani. Projekt iFlip, metodologia FTC w kształceniu dorosłych, kursy pilotażowe opracowane w trakcie projektu, a także główne wyniki i ustalenia objęte sprawozdaniem krajowym zostały przedstawione podczas tego wydarzenia. Zostały wymienione opinie w otwartej dyskusji na temat projektu i praktycznego zastosowania metody FTC w edukacji dorosłych. Konferencja zakończyła się nieformalnym networkingiem pomiędzy uczestnikami.

Krajowa konferencja na temat FTC w edukacji dorosłych w Sofii w Bułgarii