Kursy iFlip dla nauczycieli i trenerów: http://xerte.zorgopleiden.nl/play.php?template_id=40

Ta strona zawiera kursy pilotażowe przygotowane przez każdy z uczestniczących krajów specjalnie dla projektu iFlip.

SŁOWENIA

Nauczyciele LUV przygotowali 4 kursy do celów projektu, takie jak:

Pilot SI-01: Glagoli v italijanskem jeziku | Verbs in Italian 
Pilot SI-02: Barbarina učilnica slovenščine | Barbara’s classroom of Slovene
Pilot SI-03: iFlip English Class (Present Perfect vs. Simple Past)
Pilot SI-04: Izbor podatkov v Excelu in Spajanje dokumentov | Selection of data in                                                        Excel, Merging documents
Krajowy raport pilotażowy dla Słowenii

 

BELGIA

Nauczyciele Arteveldehogeschool przygotowali trzy kursy na potrzeby projektu, takie jak:

Pilot BE-01 Vloggen voor gebruik in onderwijsVlog for educational purposes

Pilot BE-02 Sociale en digitale media geletterdheidSocial and digital media literacy
Pilot BE-03 Masterklas Flipping the ClassroomMasterclass Flipping the Classroom
Krajowy raport pilotażowy dla Belgii

 

BUŁGARIA

Nauczyciele NTC przygotowali trzy kursy na potrzeby projektu, takie jak:

Pilot BG-01 Забавна микроикономика | Funny microeconomics
Pilot BG-02 Вербална и невербална комуникацияVerbal and nonverbal communication
Pilot BG-03 Бизнес стратегия „Син океан”Blue Ocean Strategy
Krajowy raport pilotażowy dla Bułgarii

 

WŁOCHY

Nauczyciele Unipa e-learning przygotowali trzy kursy na potrzeby projektu, takie jak:

Pilot IT-01 Teorie e modelli per l’indagine dei contesti religiosi Theories and models for the investigation of religious contexts
Pilot IT-02 Informatica grafica | Computer Graphics
Pilot IT-03 Tecnologie didattiche | Teaching Technologies
Krajowy raport pilotażowy dla Bułgarii

 

 

POLSKA

Nauczyciele AHE przygotowali trzy kursy na potrzeby projektu, takie jak:

Pilot PL- 01 Kultura w firmie – to sprawa rozwojowa | Organsational Culture – as a key to the organisational developement

Pilot PL – 02 Powiększ zasoby grupy. Jak pracować w zespole? | Increase the groups resources. How to work in teams?
Pilot PL – 03 Coping – radzenie sobie ze stresem | How to cope with stress in a workplace
Krajowy raport pilotażowy dla Polski

If you want to gain the access to the choosen course, please send your e-mail, name, surname and the name of the course to mdl_koordynator@ahe.lodz.pl
As a feedback you will recieve an e-mail with the login data for the course on the on-line platform.