Deze pagina zal regelmatig worden bijgewerkt met de resultaten van het werk van de partners. U kunt deze materialen en bronnen downloaden en gebruiken in uw werk, of om het iFLIP-concept verder te ontwikkelen en uit te breiden.

iFLIP IO1 Conceptueel raamwerk

  • PDF document [en] ontwikkeld door de Sloveense partner (waarbij de partners zijn geraaadpleegd) om als kader te dienen voor de cursus van FC en de ontwikkeling van inhoud

iFLIP IO2 Volwassenenonderwijs Behoefte Analyse Rapport

Rapport: resultaten en conclusies van online enquêtes onder volwassen (sectie A) en volwassen opleiders / trainers (deel B):

Volwassenenonderwijs Behoefte Analyse Rapport Sectie C: Compendium van case-studies en voorbeelden van goede praktijken
Bevat 12 case-studies en oefenmodellen uit België, Bulgarije, Denemarken, Polen, Portugal en Slovenië

Volwassenenonderwijs Behoefte Analyse Rapport Sectie D: Flipped Classroom-methoden in gebruik
Bevat 6 FC-methoden die in gebruik zijn uit België, Zwitserland en de Verenigde Staten van Amerika

iFLIP IO4 FTC Content delivery

iFLIP IO6 FTC Pilot Course Implementation and Evaluation

iFLIP IO7 Learning Guide on FTC in Adult Education