Coördinerende partner

Andragoski zavod Ljudska univerza Velenje (Velenje, Slovenië)
www.lu-velenje.si | +386 38985450

Ljudska Univerza Velenje (LUV) is een openbare non-profit instelling, die volwassenenonderwijs biedt. Het neemt actief deel aan de regionale gemeenschap door het verbeteren van het onderwijs van de bevolking door het verstrekken van diverse MBO programma’s en door mensen te motiveren en informeren in de gemeenschap. 55 jaar traditie, het aanbieden van expertise en kwaliteit en een vriendelijke houding ten opzichte van onze deelnemers draagt ongetwijfeld bij aan het feit dat elk schooljaar meer dan 4.000 deelnemers kent aan diverse educatieve programma’s. LUV heeft uitgebreide ervaring in het adviseren van volwassenen, die staan ​​te popelen om hun opleiding voort te zetten of extra kennis willen werven. Door een adviserend centrum, dat werkt binnen LUV, biedt het begeleiding aan deelnemers, die alle hulp kunnen gebruiken om opnieuw in het onderwijsproces te raken. Er is ook een zelfstudiecentrum, 12 uur per dag geopend. LUV heeft tot slot deelgenomen aan verschillende nationale en EU-projecten sinds 1999, als partner en als coördinator.

Partners

National Training Centre, Adam Smith College of Management (Sofia, Bulgarije)
www.adamsmith.bg | +359 28572001

Het Nationaal Training Centrum (NTC) is opgericht in 1999 en verzorgt trainingen en kwalificaties in het bedrijfsleven en aanverwante technologieën. NTC streeft ernaar haar opleidingen en onderzoeksactiviteiten te verbeteren door de implementatie van innovatieve methoden, producten en technologieën, open-source code en systemen (een groot deel hiervan). NTC’s activiteiten zijn onder meer de nodige vergunningen (EQF niveau 5, ISCED Level 4C) Adam Smith College of Management levert volwassenenonderwijs (16+) en docent- / begeleidertrainingen in het beroepsonderwijs voor ICT vaardigheden als gevolg van een succesvol INGOT LDV TOI project. Deze ECVET / EQF-certificaten worden steeds populairder op Bulgaarse scholen en NTC fungeert als een regionale moderator. De belangrijkste klantgroepen zijn zelfstandigen en werknemers op zoek naar het voortbouwen op reeds verworven competenties en leraren en leerlingen op het gebied van IT in de scholen. Ervaring in ontwerp / beheer van het integreren van kwalificaties EQF-ECVET-EQARF-Europass principes is een sterk punt van NTC’s activiteiten, van programma ontwerp tot uitvoering. NTC is bekend om haar innovatieve benadering van volwassenenonderwijs die belichaamd wordt in geavanceerde training methoden, innovatieve trainingen en integratie van ICT in het onderwijs. De faculteit bestaat hoofdzakelijk uit beoefenaars, NTC is in staat om de traditionele kloof tussen beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt te overbruggen. NTC heeft meer dan 10 jaar ervaring in het werken in EU-projecten (incl. 2 nationale prijzen door het National Agentschap van Bulgarije voor projectmanagement van Grundtvig en Leonardo da Vinci) en heeft een grote nationale en EU-breed netwerk van professionele contacten.

Unipa e-learning (Palermo, Italië)
www.unipaelearning.it | +39916710267

Consortium Unipa e-Learning is gestart in februari 2011 met de strategische beslissing van de Universiteit van Palermo en ANFE (National Association of Family’ Emigranten) om te investeren in onderzoek, opleiding, begeleiding, het testen, ontwikkeling en toepassing van nieuwe leermethoden vooral op het gebied van e-learning, in alle vormen en soorten en het gebruik van communicatie zoals nieuwe media. In maart 2013 heeft het Consortium een nieuwe partner gekregen, een technologische partner namelijk Clio Spa. Clio is een elektronische uitgeverij / particuliere onderneming, in Lecce (Puglia), die op het gebied van e-learning al enkele jaren actief is.

Stichting Kenniscentrum PRO WORK (Burgh-Haamstede, Nederland)
www.pro-work.nl | +31 111658063

Stichting Kenniscentrum PRO WORK bevordert de loopbaanontwikkeling van mensen met een (significante) afstand tot de arbeidsmarkt, geschoolde werknemers en andere doelgroepen, die behoefte hebben aan coaching, training en begeleiding in een breed scala van sectoren en thema’s zowel nationaal als internationaal. PRO WORK is actief in sectoren als ICT, milieu, economie, gezondheidszorg en technologie met centraal onderwerpen als onderwijs, duurzaamheid, sociale werkvoorziening, sociale inclusie, ondernemerschap, talentontwikkeling van jongeren, werkloosheid.

PRO WORK als een zogenaamd ‘centre of excellence’, is een openbare instelling en heeft een onafhankelijke entiteit. PRO WORK is opgericht in Nederland als resultaat van een aantal grote nationale en internationale projecten. Ook heeft PRO WORK ervaring met de ontwikkeling van kwaliteitsstructuren voor verschillende projecten en beroepsgroepen via een breed scala aan methoden, (digitale) instrumenten en technieken, zowel op operationeel als politiek niveau.

PRO WORK werkt vaak samen met een consortium van organisaties, regionale opleidingscentra, de overheid (lokaal, regionaal, nationaal, Europees), vertegenwoordigers van sectoren, andere kenniscentra en kent een grote verscheidenheid aan doelgroepen. Ook is de stichting betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van innovaties op het gebied van (beroeps)onderwijs en -opleidingen. Verder biedt PRO WORK een brede professionele aanpak, die structurele innovatie realiseert op een vraag gestuurde manier.

ARTEVELDEHOGESCHOOL (Gent, Belgium)
www.arteveldehs.be | +32 92352043

De Arteveldehogeschool, De Arteveldehogeschool behoort tot de Associatie Universiteit Gent (AUGent), een samenwerkingsverband van vier partners: Universiteit Gent, Arteveldehogeschool, HoGent en HoWest. De hogeschool biedt opleidingen aan in lerarenopleiding, internationaal business management, grafische en digitale media, gezondheidszorg, sociaal werk en journalistiek. De Arteveldehogeschool is een kenniscentrum voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening waar studenten, medewerkers en strategische partners in een stimulerende en internationaal georiënteerde omgeving samenwerken. De Arteveldehogeschool is een actieve partner in diverse internationale netwerken, neemt deel aan diverse internationale conferenties en werkt intensief samen met internationale partners voor onderwijskundige en onderzoeksdoeleinden. De hogeschool stimuleert internationale mobiliteit bij docenten, medewerkers en studenten. Daarnaast verwelkomt de Arteveldehogeschool internationale inkomende staf en studenten. Naast de reguliere studieprogramma’s biedt de Arteveldehogeschool een gevarieerd aanbod aan internationale cursussen, met nadruk op interdisciplinaire thema’s. De hogeschool leidt professionals op die door creativiteit, innoverend denken en ondernemingszin in staat zijn grenzen te verleggen.
De Arteveldehogeschool streeft excellentie en duurzaamheid na, en wordt hierin gedragen door haar medewerkers. De hogeschool is gekend voor haar excellente student-georiënteerd dienstverlening, onderwijs en counseling..

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi (Lodz, Polen)
www.ahe.lodz.pl | +48 426315806

AHE is een geaccrediteerde instelling voor hoger onderwijs en biedt bachelor, master, postgraduaat, PhD studies en cursussen voor diverse doelgroepen aan. De universiteit is gericht op onderwijsonderzoek, innovatieve onderwijsmethoden en e-learning. AHE is dé academie van moderne technologieën en beschikt over een professioneel uitgeruste uitgeverij, samen met tv-studio, technologische incubator, kliniek en drukkerij, evenals de grootste gratis toegankelijke bibliotheek. Onze studenten maken gebruik van professioneel uitgeruste kamers voor TV en radio productie, en worden begeleid door gekwalificeerde journalisten en beeld- en geluidsspecialisten. AHE personeel omvat meer dan 400 medewerkers in vaste dienst: onderzoekers, docenten, trainers, ondersteunend personeel (financieel, administratief en technisch personeel) en specialisten op verschillende gebieden. Onder de belangrijkste gebied van studie en onderzoek zijn er: pedagogie, psychologie, innovatieve onderwijs- en leermethoden, sociale problemen, EQF en NQF. AHE werkt met veel verschillende doelgroepen: bijv. jongeren, studenten, senioren, docenten, trainers, mensen uit verschillende beroepsgroepen, kinderen, kansarme jongeren, werklozen. AHE extra educatief aanbod is inclusief: – Polish Virtual University (www.puw.pl) – een online universiteit gevestigd op AHE, die e-learning cursussen en studies verstrekt. – De Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW) (Universiteit van de Derde generatie) voor gepensioneerden, die systematische en aantrekkelijke lessen aanbiedt. Haar voornaamste doel is om te populariseren kennis uit verschillende disciplines. De UTW geeft een belangrijk signaal aan de samenleving: leren eindigt niet met het pensioen. – Cisco Networking Academy biedt specialistische computernetwerk cursussen op verschillende niveaus van certificering. – Microsoft IT Academy leidt IT-cursussen in het academisch leren, die studenten in staat stellen MCP (Microsoft Certified Professional) examens uit te voeren. De universiteit is een expert in onderzoek en analyse; het ontwerpen van curricula; uitvoering van de cursussen omtrent ‘e-learning’ en de ontwikkeling van e-learning platforms, instrumenten, materialen; verspreiding; creatieve cursussen, zelfontplooiing, workshops, seminars; EU-project management. Belangrijkste is dat AHE ook gemakkelijk toegang krijgt tot de verschillende doelgroepen; netwerk van contacten op regionaal en nationaal niveau.