Een nationale conferentie over het iFlip-project vond plaats op 17 februari 2018 bij NTC, Adam Smith College of Management. Universitaire docenten, leraren, trainers, onderwijsorganisatoren en andere belanghebbenden woonden het evenement bij. Het iFlip-project, de FTC-methodologie in het volwassenenonderwijs, de proefcursussen die tijdens het project werden ontwikkeld kwamen aan bod, evenals de belangrijkste resultaten en bevindingen die in het nationale rapport worden behandeld, werden gepresenteerd tijdens de multiplier-gebeurtenis. Er werd van gedachten gewisseld in een open discussie over het project en de praktische toepassing van de FTC-methode in het volwassenenonderwijs. De conferentie eindigde met informeel netwerken tussen de deelnemers.

Nationale conferentie Flipped Classroom voor volwassenen onderwijs in Sofia, Bulgarije