iflip-amsterdam-dec2016

Op 16 december 2016 kwamen de leden van de stuurgroep van het project in Amsterdam bijeen om de voortgang en de logistiek rond de komende training voor trainers voor het volwassenenonderwijs en onderwijzers te bespreken.

De training afstands leren is in maart 2017 gepland. Het zal een intensieve workshop training worden van één week in Gent, België. De vergadering in Amsterdam in mei 2017 omvatte twee zeer belangrijke onderwerpen en de discussies onder de deelnemers leidde waren nodig om deze fase van het werk van het project af te ronden.

Jaap-Jan Vroom van Hyperworld, het bedrijf dat heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de kern van de training, presenteerde het concept, de onderdelen en de inhoud. Lut Dejaegher van Artevelde University College in Gent ging uitvoerig in op de pilotversie van de cursus die in haar instelling plaatsvond. Verschillende onderdelen werden gepresenteerd om de sterke en zwakke punten van het uitgevoerde werk te evalueren, er kwam belangrijke feedback van de 14 deelnemers van de pilotcursus (die allemaal in de lerarenopleiding zaten) deze feedback werd besproken, samen met de bijbehorende corrigerende acties die al door de cursus auteurs waren aangebracht.

Hoewel dit de kern van de vergadering was, hebben de partners ook de planning van het project en de huidige administratieve en rapportages beoordeeld. De partners hebben ook een laatste consultatie ronde over de samenstelling van de trainingsgroep gehouden en er zijn aanvullende beslissingen genomen met betrekking tot de voorgestelde opties voor een bredere deelname aan de training, buiten de reeds geplande aantallen.

Laatste projectmanagement vergadering voor aanvang van de training