Op 21 en 22 september hebben de iFLIP partners een vergadering in Palermo georganiseerd door UNIPA de Italiaanse partner. Dit was na de zomervakantie, waar de laatste fasen van de ontwikkeling van pilot-cursussen met flipped classroom niet haalbaar waren, zijn we nu op volle snelheid.

De vergadering leverde discussies op over de voortgang en alle partners waren hierbij betrokken hetgeen heeft geleid tot het vaststellen van het tijdschema voor het testen van de nieuwe cursussen.

In Palermo hebben we onze laatste stappen gepland.