LUV-buildingDe eerste iFlip Project vergadering werd gehouden op 4-5 november 2015 in Velenje, Slovenië, met als hosting de projectcoördinator – Ljudska Univerza Velenje. Vertegenwoordigers van alle partnerorganisaties uit Slovenië, België,Bulgarije, Italië, Nederland en Polen, vormden het Project management team om de uitvoering van het project implementatie aan te sturen en te beheren.De vergadering werd ook bijgewoond door een vertegenwoordiger van CMEPIUS, het Sloveense Erasmus+ agentschap.

Naar aanleiding van eerdere ervaringen van voorgaande projecten (de meeste van de organisaties in het consortium hebben al meer dan eens samen gewerkt) werd een overzicht van de resultaten en de Gantt-chart met de planning besproken en uitgevoerd, en de partners zijn een gedetailleerd actieplan overeengekomen met plannen voor de eerste maanden van de uitvoering van het project.

Een voorlopige datum voor de volgende vergadering werd vastgesteld voor april 2016 in Sofia, onder voorbehoud van een definitief besluit in januari 2016 voor de exacte data.

Eerste project vergadering