iFlip cusrsus voor leraren en trainers: http://xerte.zorgopleiden.nl/play.php?template_id=40

Deze pagina bestaat uit proefcursussen die door elk deelnemend land zijn opgesteld speciaal voor het iFlip-project.

SLOVENIË

De leraren van de LUV hebben 4 cursussen voorbereid voor het doel van het project, als volgt:

Piloot SI-01: Glagoli v italijanskem jeziku | Verbs in Italian 
Piloot SI-02: Barbarina učilnica slovenščine | Barbara’s classroom of Slovene
Piloot SI-03: iFlip English Class (Present Perfect vs. Simple Past)
Piloot SI-04: Izbor podatkov v Excelu in Spajanje dokumentov | Selection of data in                                                        Excel, Merging documents
National Piloting Report for Slovenia

 

BELGIË

De docenten hebben 3 cursussen voor het project ontwikkled:

Piloot BE-01 Vlog voor educatieve doeleindenVlog for educational purposes 

Piloot BE-02 Sociale en digitale mediawijsheid Social and digital media literacy
Piloot BE-03 Masterklas Flipping the ClassroomMasterclass Flipping the Classroom
National Piloting Report for Belgium


BULGARIJE

De leraren van het NTC hebben voor het project 3 cursussen ontwikkeld:

Piloot BG-01 Funny micro-economics | Funny microeconomics
Piloot BG-02 Verbale en non-verbale communicatie | Verbal and nonverbal communication
Piloot BG-03 Blue Ocean-strategieBlue Ocean Strategy
National Piloting Report for Bulgaria

 

ITALIË

De docenten van Unipa e-learning hebben voor het project 3 cursussen ontwikkeld:

Piloot IT-01Theorieën en modellen voor onderzoek naar religieuze contextenTheories and models for the investigation of religious contexts
Piloot IT-02 Computergraphics | Computer Graphics
Piloot IT-03 Onderwijstechnologieën | Teaching Technologies
National Piloting Report for Italy

 

POLEN

De leraren van AHE hebben voor het project 3 cusrsussen ontwikkeld:

Piloot PL- 01 Cultuur in een bedrijf – is een ontwikkelingsprobleem | Organsational Culture – as a key to the organisational developement

Piloot PL – 02 Vergroot de middelen van de groep. Hoe werk je in een team? | Increase the groups resources. How to work in teams?
Piloot PL – 03 Coping – omgaan met stress | How to cope with stress in a workplace
National Piloting Report for Poland

If you want to gain the access to the choosen course, please send your e-mail, name, surname and the name of the course to mdl_koordynator@ahe.lodz.pl
As a feedback you will recieve an e-mail with the login data for the course on the on-line platform.