Снимка: Freepik.com
Снимка: Freepik.com

През пролетта на 2016 г. Колеж „Адам Смит“ беше домакин на партньорска среща по проект IFLIP по програма Еразъм+ на ЕК. Участваха колеги от Словения, Италия, Белгия, Холандия и Полша. Целта на срещата беше да проследи и обобщи работата на партньорите и да набележи следващите дейности.

От началото на проекта до момента, работата може да се проследи в няколко направления:

  • Изработване на уебсайт на проекта;
  • Изработване на рамков документ, очертаващ теоретичните основи на обучението, използващо подхода на обърнатата класна стая;
  • Събиране на добри практики, свързани с обучение, използващо подхода на обърнатата класна стая;
  • Изработване на методика за проучване на нагласите на обучавани и обучители, свързани с идеята на проекта;
  • Провеждане на самото проучване чрез анкети между обучавани и обучители и обработка на данните.

Работата по проекта продължава с подготовка за провеждане на специализирано обучение за обучители през пролетта на 2017 г. в Гент, Белгия. През месеците ноември и декември на 2016 г., партньорските организации структурират обучителния семинар и подготвят съдържанието му.

Повече информация можете да потърсите на уебсайта на проекта http://www.projectiflip.eu или от г-н Андрей Стойчев в Колеж „Адам Смит“.

.

Проект iFLIP улеснява предлагането на обучения за възрастни по метода на обърнатата класна стая