iflip-amsterdam-dec2016На 16 декември 2016 г. членовете на Комитета за управление на проекта се събрава край Амстердам, за да обсъдят напредъка и организационните подробности, свързани с предстоящото обучение за учители и обучители за възрастни.

Обучението ще стартира през м. март 2017 г. във формат подкрепено дистанционно обучение. То ще бъде последвано от интензивен едноседмичен уъркшоп в Гент, Белгия, през м. май. Срещата в Амстердам включваше две много важни представяния и провокираха дискусия сред участниците, която беше особено нужна, за да бъде приключен успешно този етап от проекта.

Г-н Яп-Ян Фрум от Hyperworld, компанията, която помага за разработката на ядрото на обучителния курс, припомни концепцията и представи модулите и съдържанието/активностите във всеки от тях. Г-жа Лют Деяхер от Artevelde University College в Гент навлезе в подробности, свързани с експерименталното издание на курса, което беше проведено в нейната организация. Бяха представени различни метрики, позволяващи да се оценят силните и слабите страни на вече извършената работа, както и важната обратна връзка от участвалите в експерименталното издание 14 участници (всички те – обучавани за учители в момента в програмите на Artevelde). Докладвани бяха и предприетите коригиращи действия, които позволяват дизайнът на структурата и съдържанието да се смятат за завършени.

Партньорите направиха и преглед на Гант-диаграмата на дейностите по проекта и на текущите административни и отчетни споразумения. Те проведоха и последен кръг от консултации за състава на групата от обучавани в светлината на предложените мерки за частично разширяване на достъпа до обучението отвъд първоначално планирания брой участници.

Последна партньорска среща преди старта на обучението