На 20-21 септември партньорите в проект iFlip се срещат в Палермо под любезното домакинство на UNIPA. След лятната ваканция, през която бе невъзможно да се финализират пилотните курсове, разработени по метода на обърнатата класна стая, сега обучаващите организации, участващи в проекта, могат да направят следващите стъпки в обичайния работен и учебен ритъм. По време на срещата ще дискутираме напредъка на всеки от партньорите и ще уточним график за провеждане и оценяване на пилотните курсове.

Планираме следващите стъпки в Палермо