LUV-buildingНачалната партньорска среща по проект iFlip се състоя на 4-5 ноември 2015 година във Велене, Словения, с любезното домакинство на координатора на проекта – Ljudska univerza Velenje. Представители на всички партньорски организации от Словения, Белгия, България, Италия, Холандия и Полша формираха Съвет, който ще ръководи и управлява изпълнението на проекта.

Срещата беше посетена и от представител на CMEPIUS, словенската агенция за програма Еразъм+.

Както диктуват опитът и добрата практика от предишни проекти (повечето организации в консорциума са работили заедно и в предишни проекти), беше направен преглед на поставените цели и очакваните резултати, а партньорите разработиха подробен план за действие за първите месеци от изпълнението на проекта.

Беше определена и предварителна дата за следваща среща на Съвета през м. април 2016 година в София. Окончателното решение и точните дата ще бъдат определени през м. януари 2016 година.

 

Начална партньорска среща