На 17 февруари 2018 година в Колеж „Адам Смит“ се проведе национална конференция по проект iFlip. На събитието присъстваха университетски преподаватели, учители, обучители и лица с интерес към метода на обърната класна стая. Информационното събитие представи проект iFlip и метода на обърнатата класна стая в обучението на възрастни, пилотните курсове, разработени в рамките на проекта, основните резултати и изводи, обхванати в националния доклад. По време на открита дискусия бяха обсъдени въпроси, свързани с проекта и прилагането на метода в практиката. Срещата завърши с неформални разговори между участниците в събитието.

 

Национална конференция по проект iFlip в София