Колеж „Адам Смит“ предлага свободен достъп до демонстрационните курсове по проект iFlip. Те са полезни за учещи и преподаватели в организации, за които „обърнатата класна стая“ представлява предизвикателство.
Принципите на метода, които са заложени във всички модули на Колежа в платформата ни за обучение, включват:
• Разнообразно съдържание, което е в състояние да “активира” учещите;
• Форми на обратна връзка (напр. рецензии върху задания/проекти, тестове за самопроверка);
• Запознаване с учебното съдържание преди провеждане на присъствените занимания;
• Оползотворяване по максимално ефективен начин на присъствените занимания чрез стимулиране на въпроси и дискусии по вече познато съдържание;
В рамките на проекта ние подготвихме три много кратки курса, за да илюстрираме подхода:
1. Забавна микроикономика
https://online.adamsmith.bg/course/view.php?id=34
2. Вербална и невербална комуникация
https://online.adamsmith.bg/course/view.php?id=33
3. Стратегия “Син океан”
https://online.adamsmith.bg/course/view.php?id=32

Каним Ви да разгледате съдържанието и да придобиете впечатления за метода на „обърнатата класна стая“.

Колеж „Адам Смит“ започна тестването на три пилотни курса по проект iFlip