Това е колекция от връзки към онлайн ресурси, свързани с обърнатата класна стая, които препоръчваме на всеки, който се интересува от тази тема.

fc-cartoon

Flipping the Classroom, Cynthia J. Brame, Center For Teaching (CFT) Assistant Director, Vanderbilt University